معرفی بزرگ‌ترین تلویزیون QD-Mini LED جهان با قیمت نیم میلیارد تومانی!