اضافه شدن شیبا اینو به لیست دارایی‌های قابل ‌وثیقه‌گذاری در بایننس