سرمایه گذاری 4.5 میلیون دلاری سوپرسل در یکی از بازی های web3