گیاه عجیبی که دانه‌های خود را با سرعت ۹ متر بر ثانیه به بیرون پرتاب می‌کند!