ارتباط هنرمندان و آینده موسیقی در متاورس

آینده موسیقی در متاورس هنوز راه و مسیر مشخصی ندارد. هنرمندان باید راهی بیابند تا هنر خود را در این فضا بیشتر در معرض نمایش بگذارند. در این محیط جدید بهتر است، هنرمندان از راهکارهای خلاقانه و جدید استفاده کنند تا بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرند. در حال حاضر برخی از هنرمندان، کار […]