افزایش حجم معاملات در بازار NFT پس از بازگشت ترامپ به توییتر