Art Blocks

«Art Blocks» یک پلتفرم ایجاد NFT مبتنی بر اتریوم است که در آن هنرمندان می‌توانند هنرهای مولد خود را بر اساس تقاضا خلق کنند و بفروشند. هر خروجی در نوع خود بی‌نظیر است و خریداران معمولاً نمی‌دانند اثر هنری قبل از خرید دقیقاً چگونه به نظر می‌رسد. این نوع هنر مولد از فرآیندهای الگوریتمی استفاده […]