تجهیزات تولید محتوا میکروفون ، تجهیزات نورپردازی و انواع سه پایه