کاهش حجم معاملات بیت‌ کوین به کمترین میزان خود طی پنج سال اخیر