تاثیر اقتصادی متاورس در هند تا سال 2035 به بیش از 100 میلیارد دلار خواهد رسید

شرکت مشاوره مدیریت دیلویت (Deloitte): تاثیر اقتصادی متاورس در هند تا سال 2035 به بیش از 100 میلیارد دلار خواهد رسید شرکت مشاوره مدیریت دیلویت (Deloitte)، پیش بینی کرده است که صنعت متاورس در هند تا سال 2035 تأثیر اقتصادی بین 79 تا 148 میلیارد دلار خواهد داشت. این پیش‌بینی در گزارشی با عنوان «استراتژی‌های […]