متاورس و پروژه های آن

متاورس چیست؟ این سوالی است که امروزه بیشتر کاربران حوزه صنعت و فناوری به دنبال جواب آن هستند. متاورس Metaverse دنیای دیجیتالی است که با استفاده از فناوری‌ های مختلفی مانند واقعیت مجازی (VR)، واقعیت افزوده (AR)  و ارز دیجیتال و اینترنت ایجاد شده است. متاورس همگرایی دو ایده واقعیت مجازی و زندگی دیجیتال است. در […]